تعرفه واردات و صادرات 94

تعرفه گمرکی 94

مقررات صادرات و واردات سال 1394

قسمت اول حیوانات زنده، محصولات حیوانی

دانلود

فصل 1 حیوانات زنده
فصل 2 گوشت و احشاء خوراکی
فصل 3 ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
فصل 4 شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد
فصل 5 سایر محصولات حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده
قسمت دوم محصولات نباتی

دانلود

فصل 6 نباتات زنده و محصولات گلکاری
فصل 7 سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی
فصل 8 میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند
فصل 9 قهوه، چای، ماته و ادویه
فصل 10 غلاف
فصل 11 محصولات صنعت آرد‌سازي؛ مالت؛ نشاسته و فكول؛ اينولين؛ گلوتن گندم
فصل 12 دانه و ميوه‌هاي روغن‌دار؛ دانه و بذر و ميوه‌هاي گوناگون؛ نباتات صنعتي يا دارويي؛ كاه و نواله
فصل 13 انگم ها؛ صمغ ها؛ رزین ها و سایر شیره ها و عصاره نباتی
فصل 14 مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد
قسمت سوم چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی ; فرآورده های حاصل از تفکیک آنها ; چربی های خوراکی آماده ; موم های حیوانی یا نباتی

دانلود

فصل 15 چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل از تفکیک آن ها؛ چربی های خوراکی آماده؛ موم های حیوانی یا نباتی
قسمت چهارم محصولات صنایع غذایی ; نوشابه ها ; آبگون های الکلی و سرکه ها ; توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

دانلود

فصل 16 فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
فصل 17 قند و شکر و شیرینی
فصل 18 کاکائو و فرآورده های آن
فصل 19 فرآورده های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نا نهای شیرینی
فصل 20 فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات
فصل 21 فرآورده های خوراکی گوناگون
فصل 22 نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه
فصل 23 آخال و تفاله صنایع خوراک سازی؛ خوراکی های آماده برای حیوانات
فصل 24 توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده
قسمت پنجم محصولات معدنی

دانلود

فصل 25 نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان
فصل 26 سنگ فلز، جوش و خاکستر
فصل 27 سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی
قسمت ششم محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن

دانلود

فصل 28 محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها
فصل 29 محصولات شیمیایی آلی
فصل 30 محصولات دارویی
فصل 31 کودها
فصل 32 عصاره‌های دباغی يا رنگرزی؛ تانن‌ها و مشتقات آنها؛ موادرنگی (Dyes)، پیگمان‌ها و سایر مواد رنگ‌ كننده (Colouring)؛ رنگها و ورنی ها؛ بتانه‌ها؛ مركب‌ها
فصل 33 روغن‌های اسانسی و شبه رزین ها (رزینوئیدها)؛ محصولات عطرسازی يا پاكیزگی آماده و فرآورده‌های آرایشی
فصل 34 صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای شستشو، فرآورده های روا نکننده، مو مهای مصنوعی، موم های آماده، فرآورده های صیقل دادن و جلا دادن، شمع و اشیاء همانند، خمیرهای قالب گیری و ترکیبات دندانسازی براساس گچ
فصل 35 مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب ها؛ آنزیمها
فصل 36 باروت و مواد منفجره؛ اشیاء ف ن آتش بازی؛ کبریت؛ آلیاژهای آتش زا؛ مواد قابل اشتعال
فصل 37 محصولات عکاسی و سینماتوگرافی
فصل 38 محصولات گوناگون صنایع شیمیایی
قسمت هفتم مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

دانلود

فصل 39 مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد
فصل 40 کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو
قسمت هشتم پوست خام ، چرم ، پوستهای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد; اشیاء زین و برگ سازی ; لوازم سفر، کیف دستی و محفظه های همانند ; اشیا ساخته شده از روده (باستثنای اشیاء ساخته شده از احشاء کرم ابریشم)

دانلود

فصل 41 پوست خام (غیر از پوستهای نرم) و چرم
قصل 42 اشیاء ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و برگ سازی؛ لوازم سفر، کیف های دستی و محفظه های همانند؛ اشیاء ساخته شده از روده
فصل 43 پوستهای نرم طبیعی و پوستهای نرم بدلی؛ اشیاء ساخته شده از آنها
قسمت نهم چوب و اشیاء چوبی ; زغال چوب ; چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای ; مصنوعات حصیر بافی یا سبد بافی

دانلود

فصل 44 چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب
فصل 45 چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب پنبه
فصل 46 مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی
قسمت دهم خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی ; کاغذ یا مقوا برای بازیافت ( آخال و ضایعات ) ؛ کاغذ و مقوا و اشیاء ساخته شده از آنها

دانلود

فصل 47 خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات)
فصل 48 کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا
فصل 49 کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، دست نوشته ها، تایپ شده ها و نقشه ها
قسمت یازدهم مواد نسجی و مصنوعات از این مواد

دانلود

فصل 50 ابریشم
فصل 51 پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه های تار و پود باف از موی یال و دم
فصل 52 پنبه
فصل 53 سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه های تار و پودباف از نخ کاغذی
فصل 54 رشته های مصنوعی (Man-Made Filaments) نوار ( Strip ) و غیره از مواد نسجی مصنوعی
فصل 55 الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Man-Made Staple)
فصل 56 اوات، نمد و پارچه های نبافته؛ نخ های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیاء ساخته شده از آنها
فصل 57 فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی
فصل 58 پارچه های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه های نسجی منگوله بافت ( Tufted ) دانتل ها ( Lace ) مصنوعات دیوار کوبی ( Tapestries) مصنوعات علاقه بندی Trimmings مصنوعات گلدوزی و قلابدوزی ( Embroidery)
فصل 59 پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق شده؛ اشیاء نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی
فصل 60 پارچه های کشباف یا قلاب باف
فصل 61 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف
فصل 62 لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب باف
فصل 63 سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه ها؛ لباس و اشیاء نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره های نسجی
قسمت دوازدهم کفش کلاه ، چتر پافتابی ، عصا ، عصای صندلی شو ، شلاق و تازیانه ، تعلیمی و اجزاء آنها ; پر آماده و اشیاء ساخته شده از پر ; گلهای مصنوعی ; اشیاء از موی انسان

دانلود

فصل 64 کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء
فصل 65 کلاه و اجزاء کلاه
فصل 66 چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق، تازیانه و اجزاء آنها
فصل 67 پر و پر نرم آماده و اشیاء ساخته شده از پر یا از پر نرم؛ گلهای مصنوعی؛ اشیاء ساخته شده از موی انسان
قسمت سیزدهم مصنوعات از سنگ ، گچ ، سیمان ،پنبه نسوز ، میکا یا از مواد همانند ; محصولات سرامیک ؛ شیشه و مصنوعات از شیشه

دانلود

فصل 68 مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز ( Asbestos) میکا یا از مواد همانند؛ محصولات سرامیک؛ شیشه و مصنوعات از شیشه
فصل 69 محصولات سرامیکی
فصل 70 شیشه و مصنوعات شیشه ای
قسمت چهاردهم مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها ; فلزات گرانبها ، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها ، و اشیاء ساخته شده از این مواد ;زیور آلات بدلی (فانتزی) ; سکه

دانلود

فصل 71 مروارید طبیعی یا پرورده، سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ زیورآلات بدلی، سکه
قسمت پانزدهم فلزات معمولی و مصنوعات آنها

دانلود

فصل 72 چدن، آهن و فولاد
فصل 73 مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد
فصل 74 مس و مصنوعات از مس
فصل 75 نیکل و مصنوعات از نیکل
فصل 76 آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم
فصل 77 (برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ شده در نظر گرفته شده است)
فصل 78 سرب و مصنوعات از سرب
فصل 79 روی و مصنوعات از روی
فصل 80 قلع و مصنوعات از قلع
فصل 81 سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ مصنوعات از این مواد
فصل 82 ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی
فصل 83 مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی
قسمت شانزدهم ماشین آلات و وسایل مکانیکی ; ادوات برقی ; اجزاء و قطعات آنها ; دستگاه های ضبط و پخش صوت ، دستگاههای ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیون ، و اجزاء و قطعات و متفرعات این دستگاه ها

دانلود

فصل 84 رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آنها
فصل 85 ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها؛ دستگاه های ضبط و پخش صوت، دستگاه های ضبط و پخش صوت و تصویر تلویزیونی
قسمت هفدهم وسایل نقلیه زمینی ، هوایی ، آببی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها

دانلود

فصل 86 لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای، نواقل روی خط راه آهن و اجزاء و قطعات آنها؛ ملحقات و مهارکننده های خط راه آهن یا تراموای و اجزاء و قطعات آنها؛ تجهیزات علامت دادن مکانیکی ترافیک (ازجمله الکترومکانیکی) از هر نوع
فصل 87 وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا تراموای، و اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل 88 وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها
فصل 89 کشتی ها، قایق ها و شناورها
قسمت هجدهم آلات و دستگاههای اپتیک ، عکاسی ، سینما توگرافی ، سنجش ، کنترل ، دقت سنجی ، آلات و دستگاه های طبی - جراحی اشیاء صنعت ساعت سازی ; آلات موسیقی ; اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

دانلود

فصل 90 آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل، دقت سنجی؛ آلات و دستگاه های طبی جراحی ؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
فصل 91 اشیاء صنعت ساعت سازی
فصل 92 آلات موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آلات
قسمت نوزدهم اسلحه و مهمات ; اجزاء و قطعات و متفرعات آنها

دانلود

فصل 93 اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستم کالاها و مصنوعات گوناگون

دانلود

فصل 94 مبل ؛ مبل های طبی جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های د یگر نباشند؛ چراغ های تبلیغاتی علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و اشیاء همانند؛ ساختمان های پیش ساخته
فصل 95 بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی، اجزاء و قطعات و متفرعات آن ها
فصل 96 مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکم اشیاء هنری ، اشیاء کلکسیون یا عتیقه

دانلود

فصل 97 اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
فصل 98 قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی، خودرو و سایر ماشین آلات

فهرست کالاهای اولویت دار ( لینک )

چنانچه کد تعرفه شما در فهرست اولویت کالا 10 باشد تعرفه گمرکی شما در عدد 2 ضرب می شود

............................................................................................

بسته های آموزشی گمرک جمهوری اسلامی ایران

ثبت مانیفست به زبان فارسی

ثبت مانیفست به زبان انگلیسی

دور اظهاری واردات

وکالت دور اظهاری واردات

ایجاد ترخیصیه

.................................................................................................................................................................

منشور اخلاقی کارکنان گروه بازرگانی توسعه گستر آرکا

ما کارکنان گروه بازرگانی توسعه گستر آرکا هم پیمان می شویم تا با اتکا به ذات لایزل الهی و بر پایه 15 اصل اساسی منشور سازمانی و خدمت گزاری در گمرک (احترام ، اعتماد ، سرعت ، دقت ، صحت و توانایی ) تحولی پویا و سازنده را برای سرافرازی میهن اسلامی و اعتلای سازمان خود رقم بزنیم .

باور قلبی ما این است که با رعایت فضایل اخلاقی و ارائه خدمات مطلوب به خدمت گیرندگان در راستای جلب رضایت خداوند متعال ، گام بر می داریم ، لذا رعایت اصول و مبانی اخلاقی زیر را سرلوحه خود قرار می دهیم :

1-تلاش در جهت ارتقاء سلامت اداری ، اعمال قوانین و مقررات مربوطه و نهادینه سازی بیانیه های سازمان جهانی گمرک از جمله آروشا

2-اعتلای دانش حرفه ای ، ارتقاء تخصص شغلی و بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته به طور مستمر

3-تلاش برای ارتقاء صمیمیت ، اعتماد و احترام متقابل میان کارکنان و مشتریان گرامی

4-رعایت نظم ، وقت شناسی ، مسئولیت پذیری ، آراستگی و سلسله مراتب اداری

5-تسریع ، تسهیل و دقت در انجام تشریفات گمرکی و فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و با بهره گیری از فن آوریهای پیشرفته و نوین

6-رازداری ، امانتداری ، رعایت اصول طبقه بندی اطلاعات و حفظ اسرار مشتری در کلیه مراحل تشریفات گمرکی اعم از: خرید تا تحویل

7-اطلاع رسانی به موقع ، شفاف سازی و ارسال گزارش لحظه به لحظه تشریفات گمرکی به مشتری

8-وفاداری و احساس مسئولیت و تعهد نسبت به مشتری و ارجع داشتن منافع مشتری نسبت به این مجموعه

9-مشاوره بازرگانی و در اختیار گذاشتن اطلاعات صحیح و بهینه به مشتری

10-دقت در کم کردن هزینه های تشریفات گمرکی اعم از : کلیه مراحل خرید ،حمل تا گمرک،انبارداری،حمل شهری،دموراژ،حمل تا مقصد و غیره در تخصص این مجموعه می باشد